تحلیل شخصیّت سعدی بر اساس تیپ‌های شخصیتی (برون گرایی- درون گرایی)

نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 دانشیار بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد

10.22091/jls.2020.5345.1222

چکیده

چکیده
برون‌گرایی(Extraversion) و درون‌گرایی(Introversion) از جمله صفت‌های شخصیتی در نظریه شخصیت انسان است. این دیدگاه توسط کارل گوسـتاو یونگ در سال 1920 میلادی عمومیت یافت. پس از یونگ دیگـر نظریه‌پردازان شخصیّت با رویکرد صفات در شخصیّت از جمله هانس آیزنک به موضوع تیپ‌های شخصیتی پرداختند. هردو صفت برون-گرایی و درون‌گرایی، در شخصیّت تمامی انسان‌ها وجود دارد و اغلب به آن به شکل یک زنجیره پیوسته واحد نگریسته شده‌ است. بنابراین، همه انسان‌ها هر دو گرایشِ برون‌گرایی و درون‌گرایی را دارند، ولی یکی از آن دو بر دیگری غالب است و افراد با آن وجـه غالب معرفی می‌شوند. سعدی یکی از بزرگ‌ترین شاعران ادب فارسی است. علاوه بر آنکه سخنش در فصاحت، بلاغت و زیبایی در اوج قرار دارد، محتوای سروده‌ها و نوشته‌هایش نیز همواره مورد توجه بوده و به شیوه‌های گوناگون مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. بسیاری از اندیشه‌های سعدی با مفاهیم روان‌شناختی امروز قابل تطبیق‌اند. برای شناخت بهتر شخصیّت او، با بررسی و تحلیل آثار و نوشته‌ها و اشعارش با تکیه بر بوستان و گلستان و تطبیق مفاهیم آن‌ها با تعریف و ویژگی‌های افراد درون‌گرا و برون‌گرا، در پی آنیم که شخصیت سعدی را از این زاویه بنگریم و خواهیم دید سعدی برپایه آثار اصلی و ممتازش و تحلیل روان‌شناختی آن‌ها، شخصیتی برون‌گرا دارد. ویژگی شخصیتی سعدی بر اساس تیپ‌های هشت‌گانه شخصیتی یونگ و نظریه صفات آیزنک به دو تیپ شخصیتیِ برون‌گرای حسی و برون‌گرای شهودی نزدیک‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Saadi's personality analysis by personality type (Extraversion - Introversion)

نویسندگان [English]

  • َAlireza Sadeghi 1
  • Mahmood Mahdavi Damghani 2
1 Islamic Azad University of Mashhad
2 Retired Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Extraversion and Introversion are a personality trait in human personality theory. This view was made public by Carl Gustav Jung in 1920. After Jung, the theory of personality theorists approached the issue of personality types with an approach to personality traits, including Hans Eysenck. Both the attributes of extroversion and introversion are present in the character of all human beings and are often viewed as a single continuous chain. Therefore, all human beings have both tendencies to extroversion and introversion, but one is superior to the other. And people are introduced to it in the dominant way. Sa'adi is one of the greatest poets of Persian literature and in addition to his eloquence, eloquence and beauty at the peak; the content of his poems and writings has always been considered and criticized in various ways. Many of Sa'adi's ideas are applicable to today's psychoanalytic concepts .In order to better understand his personality, by examining his works, writings and poems, relying on Bustan and Golestan and applying their concepts with the definition and characteristics of introverted and extroverted people, we seek to look at Sa'adi's character from this angle and we will Sa'adi's view, based on his original and distinguished works and their psychological analysis, is extroverted. Sa'adi's personality traits are closer to the two sensory personality types of extraverted sensation and extraverted intuition based on Jung's eight personality types and Hans Eysenck theory of traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality
  • Types
  • introversion
  • Extraversion
  • Yong
  • Eysenck
  • Saa'di
CAPTCHA Image