نشریۀ علمی «علوم ادبی» دانشکده ادبیّات و علوم ­انسانیِ دانشگاه قم نشریه ­ای است که در حوزه مطالعات زبان و ادب فارسی منتشر می ­شود. یکی از اهداف اصلی نشریۀ «علوم ادبی»، گسترش، تحول و توسعۀ زبان و ادبیّات فارسی در ایران و سایر سرزمین ­های فارسی زبان و  فراهم نمودن فضایی برای عرضۀ دیدگاه‌ ها و پژوهش­ های نو در عرصۀ «علوم­ ادبی» است. «علوم و دانش­ های ادبی» از مباحث عمده و ارکان اساسی تحقیقات زبان و ادبیّات فارسی است که از گذشته تاکنون مورد توجه بسی از پژوهش­ گران این عرصه بوده است و نشریات علمی هم که شاخص پیشرفت علمی این قبیل تحقیقات به شمار می ­رود، بستر بسیار مناسبی است تا استادان و محققان زبان و ادبیّات فارسی، پژوهش­ های علمی خود را از این طریق ارائه و منتشر کنند. نشریۀ علمی «علوم ادبی» تازه ترین یافته های علمی پژوهشگران را در مباحث تخصصی مرتبط با علوم ادبی ذیل می پذیرد:

 

 • تحلیلِ معنی‌شناسی متون ادبی فارسی و واکاوی این متون از منظر نظریه‌های معناشناسی
 • بررسی کاربردشناسی و منظورشناسی متون ادبی فارسی
 • بررسی و تحلیل جنبه‌های کاربردشناسی بلاغی، سبکی و انتقادی متون ادبی فارسی
 • بررسی و تحلیل کاربردشناسانۀ دستور تاریخی در متون ادبی فارسی و بررسی نظریه‌های نوین دستوری در این متون

 

 

 • کشور محل چاپ : ایران
 • ناشر: انتشارات دانشگاه قم
 • فرمت:  چاپی و الکترونیکی
 • شاپای چاپی:   ‪۲۴۷۶-۴۱۷۵
 • شاپای الکترونیکی: ‪۲۴۷۶-۴۱۸۳
 • درصد پذیرش مقالات: 34%
 • وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • نوبت‌های چاپ: دوفصلنامه
 • دسترسی به مقالات قبلی: بله
 • زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • حوزه  تخصصی: زبان و ادبیّات فارسی
 • هزینه چاپ مقاله: رایگان
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بله
 • نمایه شده: بله
 • نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
 • زمان داوری: 9 هفته
 • ایمیل مجله: jls@qom.ac.ir
 • سایت های نمایه کننده:
   ISC ,Magiran, Noormags, Civilica
  پرتال جامع علوم انسانی، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

 

 

 نویسندگان گرامی توجه فرمایند:


* قبل از ارسال مقالات، حتماً مطالب راهنمای نویسندگان را مطالعه فرموده و مقاله خود را متناسب با آن تنظیم و ارسال کنید. نشریه علوم ادبی از پذیرش مقالاتی که این اصول را رعایت نکرده اند، معذور است. 

* نشریۀ «علوم ادبی» برای جلوگیری از سرقت علمی، همۀ مقالات را در دو مرحله (قبل از داوری و قبل از چاپ)، از طریق سامانۀ سمیم نور مشابهت یابی می کند.

 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه بین المللی اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی ویراستار ادبی ویراستار انگلیسی صفحه آرا
شاپا چاپی
‪۲۴۷۶-۴۱۷۵
شاپا الکترونیکی
‪۲۴۷۶-۴۱۸۳

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان