دوفصلنامۀ «علوم ادبی» پیشتر بر اساس مجوز شمارۀ 18586 مورّخ 1385/4/2 اداره کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت «فصلنامه» و با عنوان «مجلّۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه قم» منتشر می‌شد که از سال 1389 عنوان نشریه از «مجلّۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه قم» به «علوم ادبی» و ترتیب انتشار از «فصلنامه» به «دو فصلنامه» تغییر یافت و این موضوع به استناد مجوز شمارۀ  3005/26/89 مورّخ  1389/3/2 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته است.

پس از ابلاغ آیین‌نامۀ نشریات علمی مورّخ 1398/02/09 وزارت علوم و ضرورت تخصصی‌تر شدن موضوع نشریات، عنوان نشریه «علوم ادبی» به استناد نامۀ وزارت علوم به شمارۀ 156327 مورّخ 1399/07/27 به «پژوهش‌های دستوری و بلاغی» تغییر کرد. لازم به ذکر است که این عنوان جدید با شناسه مجوز 18586 به تصویب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز رسیده‌است.

این مجلّه حاصل فعالیت مشترک دانشکدۀ ادبیّات و علوم ­انسانی دانشگاه قم و انجمن علمی زبان و ادبیّات فارسی است.

 • ·         کشور محل چاپ : ایران
 • ·         ناشر: انتشارات دانشگاه قم
 • ·         فرمت:  چاپی و الکترونیکی
 • ·         شاپای چاپی:   ‪۲۴۷۶-۴۱۷۵
 •           شاپای الکترونیکی: ‪۲۴۷۶-۴۱۸۳
 • ·         وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • ·         نوبت‌های چاپ: دوفصلنامه
 • ·         دسترسی به مقالات قبلی: بله
 • ·         زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • ·         حوزه  تخصصی: زبان و ادبیّات فارسی
 • ·         هزینه چاپ مقاله: ندارد
 • ·         دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بله
 • ·         نمایه شده: بله
 • ·         نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
 • ·         زمان داوری: حداقل 9 هفته
 • ·         ایمیل مجله: jls@qom.ac.ir
 • .        سایت های نمایه کننده:
   ISC ,Magiran, Noormags, Civilica
  پرتال جامع علوم انسانی، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری