با عرض ادب و احترام
به استحضار می رساند: خوشبختانه با تلاش های مدیران اجرایی دو فصلنامه «علوم ادبی» دانشگاه قم، این نشریه بتازگی در «پایگاه استنادی علوم جهان اسلام » یا ISC نمایه شده است. لذا مقالاتی که در شماره های 7، 8، 9، 10، 11 و 12 این نشریه به چاپ رسیده اند، دارای امتیاز ISC خواهند بود.

 برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید:

 http://ecc.isc.gov.ir/showJournal/27645

 

دکتر محمّد فولادی
سردبیر مجله علوم ادبی