نشریّه پژوهش های دستوری و بلاغی

دانشکده ادبیّات و علوم انسانی

دانشگـــاه قم

نشریۀ علمی «پژوهش های دستوری و بلاغی» دانشکده ادبیّات و علوم ­انسانیِ دانشگاه قم نشریه ­ای است که در حوزه مطالعات زبان و ادب فارسی منتشر می ­شود. یکی از اهداف اصلی این نشریه، گسترش، تحول و توسعۀ زبان و ادبیّات فارسی در ایران و سایر سرزمین ­های فارسی زبان و  فراهم نمودن فضایی برای عرضۀ دیدگاه‌ ها و پژوهش­ های نو در عرصۀ «دستور و بلاغت» است. «دستور و بلاغت» از مباحث عمده و ارکان اساسی تحقیقات زبان و ادبیّات فارسی به شمار می آید که از گذشته تاکنون مورد توجه بسی از پژوهش­ گران این عرصه بوده است و نشریات علمی هم که شاخص پیشرفت علمی این قبیل تحقیقات به شمار می ­رود، بستر بسیار مناسبی است تا استادان و محققان زبان و ادبیّات فارسی، پژوهش­ های علمی خود را از این طریق ارائه و منتشر کنند. نشریۀ علمی «پژوهش های دستوری و بلاغی» تازه ترین یافته های علمی پژوهشگران را می پذیرد. با توجه به فراوانی زمینه­ های پژوهشی در حوزه «دستور و بلاغت»، انتشار چنین نشریه ­ای که صرفاً بدین مباحث بپردازد، در میان نشریات ادبی کشور لازم و بایسته می ­نمود؛ از این رو اعضای گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه قم بر آن شدند که چنین نشریه ­ای را فراهم کنند تا در آن تازه ­ترین یافته ­های علمی و پژوهشی پژوهشگران و ادب دوستان در مباحث تخصصی دستور و بلاغت منتشر شود.

در این نشریه تأکید بر آن است که مقاله‌ هایی در اولویت انتشار قرار گیرند که دارای مطلب و حرف جدید و کارآمد و حاصل پژوهش­ های دقیق و علمی نویسندگان باشند. همچنین این یافته­ های جدید بایستی به گونه ­ای باشند که در پویایی و شکوفایی مباحث مرتبط با «دستور و بلاغت» نقش مهمی ایفا کنند.