نمایه شدن دو فصلنامه علوم ادبی در ISC
با عرض ادب و احترامبه استحضار می رساند: خوشبختانه با تلاش های مدیران اجرایی دو فصلنامه «علوم ادبی» دانشگاه قم، این نشریه بتازگی در «پایگاه استنادی علوم جهان اسلام » یا ISC نمایه شده است. لذا مقالاتی که در شماره های 7، 8، 9، 10، 11 و 12 این نشریه به چاپ رسیده اند، دارای امتیاز ISC خواهند بود.  برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید:  http://ecc.isc.gov.ir/showJournal/27645   دکتر محمّد فولادیسردبیر مجله علوم ادبی

مطالعه بیشتر

توافق نامه همکاری بین نشریه علوم ادبی و انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی
این مجله حاصل فعالیت مشترک دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم و انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی است.

مطالعه بیشتر

تقدیر از مقاله برتر دوفصلنامه علوم ادبی در سیزدهمین جشنواره نقد کتاب
مجلۀ علوم ادبی مفتخر است این خبر را اعلام نماید که: در سیزدهمین جشنواره نقد کتاب، از سوی هیئت داوران، مقالۀ سرکار خانم ملاحت نجفی عرب با عنوان «نقد و تحلیل رمان چراغ ها را من خاموش می کنم از منظر زبان و جنسیت »، به عنوان نقد شایستۀ تقدیر حوزه ادبیات شناخته شد.این موفقیت را به اعضای هیئت تحریریه دوفصلنامۀ علوم ادبی و نویسندۀ پژوهشگر مقاله تبریک عرض می نماییم.

مطالعه بیشتر