کلیدواژه‌ها = غزل
تعداد مقالات: 6
1. مقایسۀ سبک‌ شناختی غزلی از خواجوی کرمانی با غزلی از حافظ شیرازی

دوره 8، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 173-189

10.22091/jls.2019.3992.1173

پدرام میرزایی؛ فریده ستار زاده


2. نگاهی انتقادی به شیوۀ شاعری رشیدالدین وطواط

دوره 7، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 109-127

10.22091/jls.2018.1388.1062

سارا سعیدی؛ محمد احمدی


3. بررسی زبان در غزل نظیری نیشابوری

دوره 6، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 85-107

10.22091/jls.2016.988

عصمت خوئینی


4. نقد و بررسی سبک زبانی غزلیات نشاط اصفهانی

دوره 5، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 31-63

10.22091/jls.2017.728

امین رحیمی؛ امین رضایی


5. نقد و بررسی کتاب « شاخ نبات حافظ »

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1389، صفحه 199-216

10.22091/jls.2011.428

علی حیدری


6. الفاظ و تعبیرات عامیانه در غزلیات شهریار

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1386، صفحه 113-144

10.22091/jls.2007.394

حسن اکبری بیرق؛ مریم اسدیان