بررسی میزان واقع‌نمایی رئالیستی در داستان «آبشوران» علی‌اشرف درویشیان و «استخوان‌های خوک و دست‌های جذامی» اثر مصطفی مستور

نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجو

چکیده

واقع‌نمایی پایه‌ی اصلی آثار ادبیات داستانی رئالیستی محسوب می‌گردد که میزان بازتاب آن در یک داستان یا رمان رئالیستی، تعیین‌کننده‌ی درجه‌ی اصالت آن در این مکتب است. رئالیسم به معنای واقعی آن در دوره‌ی مشروطه و همگام با تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در ایران رواج یافت و بسیاری از آثار ادبیات داستانی تا امروز در قالب همین مکتب به‌وجودآمده‌اند. مصطفی مستور و علی‌اشرف درویشان دو تن از داستان نویسان معاصر محسوب می‌گردند که با توجه به وجود زمینه‌های اجتماعی در نگارش داستان‌هایشان، مؤلفه‌های رئالیسم در آثار آن‌ها به‌روشنی قابل‌مشاهده است. دراین‌بین دو اثر «آبشوران» درویشیان و «استخوان‌های خوک و دست‌های جذامی» مستور جایگاه ویژه‌ای در میان آثار آن‌ها به خود اختصاص داده‌اند که مقایسه‌ی میزان واقع‌نمایی در این دو داستان، گذشته از درجه‌بندی اصالت فنی آن‌ها در مکتب رئالیست، می‌تواند به شکلی نشان‌دهنده‌ی رویکرد مؤلفه‌های رئالیستی و میزان واقع‌نمایی در دو برهه‌ی زمانی در ادبیات داستانی رئالیستی ایران باشد. در این مقاله که با روش مقایسه‌ای - تحلیلی نگاشته شده است، با مقایسه‌ی مؤلفه‌های رئالیستی مؤثر واقع‌نمایی در این دو اثر، میزان برتری واقع‌نمایی در آن‌ها مورد بررسی قرارگرفته شده و ضمن نشان دادن وجوه اشتراک و افتراق این مؤلفه‌ها در متن دو داستان، درجه اصالت رئالیستی بودن رمان« آبشوران» نسبت به رمان «استخوان‌های خوک و دست‌های جذامی» مورد کنکاش قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Realistic Realistic Implications in the story of "Anchoran" by Ali Shahr Darvishian and "The Bones of Pig and Leaks" by Mostafa Mastour

نویسندگان [English]

  • vahid sajjadifar 1
  • sahar yosefi 1
  • maryam rahmani 2
1 PhD student of Persian language and literature, Razi University of Kermanshah
چکیده [English]

The realization of the basic foundations of the works of realist fiction is considered to be the extent to which its reflection in a realist novel or novel determines the degree of originality of this school. Realism in its true sense has spread to the constitutional era in line with political, social and cultural developments in Iran, and many works of fiction have been created in this school until today. Mostafa Mastour and Ali Ashoor Darvishan are two contemporary story writers who, due to the social context in which they write their stories, the components of realism are readily visible in their works. In this regard, the two works of "Dashevar" and "pigs and lean hands" have a special place among their works, which compares the amount of realism in these two stories, beyond the degree of Their technical originality in the realist school can be a way of illustrating the approach of realistic components and the degree of realization in two periods of time in the realist fictional literature of Iran. In this paper, written by comparative-analytic method, by comparing the effective realistic components of the realization in these two works, the amount of realistic supremacy in them has been examined and showing the aspects of sharing and The differentiation of these components in the context of two stories, the degree of the originality of the realism of the novel "Auscharan", has been investigated in relation to the novel "Pigs and Leaf Bones".

کلیدواژه‌ها [English]

  • The components of realism
  • realism
  • anchor
  • pig's bones and leprosy hands
CAPTCHA Image