تکرار؛ وجه مشترک اشعار عربی و فارسی خاقانی

نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه اراک

چکیده

خاقانی شروانی از سرآمدان عرصۀ قصیده‌سرایی در شعر فارسی می‌باشد و بخشی از اشعار وی به زبان عربی است که همچون اشعار فارسی وی دشواری‌های خاص خود را دارد. همین امر عامل کم‌توجهی محققان به این بخش از اشعار وی شده است. برای تبیین و فهم این بخش از اشعار خاقانی می‌توان از اشعار فارسی وی بهره گرفت. پژوهش حاضر با هدف بررسی اشتراکات اشعار عربی و فارسی خاقانی در پی پاسخ دادن به این پرسش است که اشعار عربی خاقانی از نظر سبک و بن‌مایه‌های شعری با اشعار فارسی وی چه قرابتی دارد؟ آیا اشعار عربی و فارسی وی طرح و ساختار شبیه به هم دارند؟ روش تحقیق تحلیل محتوایی است و به این نتیجه رسید که میان این دو بخش از اشعار خاقانی ارتباط و تعامل شدیدی حاکم است تا جایی که گویی اشعار عربی شاعر از منظر سبکی تکرار اشعار فارسی وی است. در این مقاله اشعار عربی و فارسی خاقانی در سه محور اصلی 1- تکرار مضمون و محتوا 2- تکرار تصاویر شعری 3- تکرار عناصر زبانی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Repetition; a common facet of Khaghani's Arabic and Persian poetry

نویسنده [English]

  • hojjat allah omidali
araku
چکیده [English]

Khaghani Shervani is one of the leading figures in storytelling in Persian poetry. This has led scholars to disregard this part of his poetry. To understand and understand this part of Khaghani's poems, his Persian poems can be used. The purpose of this study is to investigate the commonalities of Khaghani's Arabic and Persian poems in order to answer the question, what is the relationship between Khaghani's Arabic poetry in terms of his style and poetic foundations? Do his Arabic and Persian poems have a similar design and structure? The research method is content analysis, and it is concluded that there is a strong interaction between the two parts of Khaghani's poetry, as if the poet's Arabic poetry is a style of repetition of his Persian poetry. In this paper, Khaghani's Arabic and Persian poems have been analyzed and analyzed in three main areas: 1- repetition of content and content 2- repetition of poetic images 3- repetition of linguistic elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khaghani
  • Arabic and Persian Poems
  • Repeat
CAPTCHA Image