نقدِ بلاغی شعر مشروطه با تأکید بر اشعار میرزادۀ عشقی و ابوالقاسم لاهوتی

نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم

چکیده

یکی از راه های شناخت ادبیات یک دوره، نقد و بررسی دقیق آثار ادبی و قضاوت بر مبنای واقعیّت های موجود آن دوره است. شعر دوره مشروطه که حدِّ واسط شعر سنتی و شعر نو محسوب می شود، از جهات گوناگون درخور توجه است. در این مقاله به دنبال آن هستیم که به بررسی نقدِ بلاغی دورۀ مشروطه با تأکید بر اشعار میرزادة عشقی و ابوالقاسم لاهوتی به عنوان دو شاعر مهم این دوره بپردازیم. برخلاف تصور رایج، نقد بلاغی تنها در شناخت مباحث علم بیان منحصر نمی شود و طبق نظر ادیبان، بررسی صنایع بدیعی نیز بایستی در این حوزه گنجانده شود. از این رو در این مقاله ضمن بررسی تشبیه، استعاره و کنایه، به بررسی صنایع تأثیرگذار بدیعی دو شاعر نیز پرداختیم و این صنایع بدیعی را بر اساس فلسفۀ شکل گیری و معیارهای زیبایی که کمتر بدان پرداخته شده، طبقه بندی کرده ایم. از آنجا که نیروی تخیّل در ساختن مجاز دخیل نیست و مجاز مُرسل توسط شاعر ساخته نمی شود، مجاز را مورد تحلیل قرار ندادیم. از رهرو این پژوهش جدا از شناخت بیشتر دو شاعر، دریافتیم که با وجود عوام گویی شعر دورۀ مشروطه، شاعران این دوره استفاده از صنایع بلاغی را کنار ننهاده اند و تنها از جنبۀ زینت نیز بدان ننگریسته اند؛ بلکه از این صنایع در جهت بیان معضلات و مشکلات جامعه سود جسته اند تا بدین واسطه بر مخاطبان خود تأثیر بگذارند و آنها را ترغیب به ایجاد تحوّل و تغییر نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rhetorical Criticism of Mashrooteh Poem with Emphesizing Upon Mirzadeh Eshghi and Abulqasem Lahuti Poems

نویسندگان [English]

  • ali soleimani 1
  • mahmoud mehravaran 2
1 PhD student of Persian language and literature of Qom University
2 qom
چکیده [English]

One way of understanding the literature of a period is to critique and carefully review literary works and judgments based on the realities of that period. The poetry of the Constitutional Revolution, which is the interface between traditional poetry and new poetry, is in many ways worthy of attention. In this article, we are going to examine the rhetorical critique of the constitutional era, with emphasis on the poems of Mirzadat Eshghi and Abolghasem Lahouti as two important poets of this period. Contrary to popular belief, rhetorical critique is not limited to the recognition of the expressive industry, and according to the literary view, the study of indigenous industries should also be included in this area. Therefore, in this paper, along with the analysis of metaphorical metaphor, we have also studied the innovative influential industries of the two poets and classified these innovative industries based on the philosophy of formation and the beauty criteria that we have discussed less. Since the force of imagination is not involved in the creation of the authorized and not allowed by the poet, we did not analyze the permissible. As a result of this research, apart from the knowledge of the two poets, we found that despite the popularity of Constitutionalist poetry, the poets of this period did not abandon the use of the rhetorical industry,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitutional Revolution
  • Rhetorical Criticism
  • poetry
  • Eshghi
  • Lahuti
CAPTCHA Image