بررسی شخصیت های شاهنامه بر اساس نظریات روان شناسی کرچمرو شلدون

نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

«ارنست کرچمر »روانپزشک آلمانی با توجه به اندازه گیری های بدنی، همچون پهنای شانه ها ، لاغری یا چاقی ، افراد را به سه تیپ فربه تنان ، لاغر تنان و سنخ پهلوانی تقسیم کرد،پس از آن نیز «ویلیام شلدون » دانشمند آمریکایی، با استفاده از روش های آماری و با توجه به رشد بیشتر هر کدام از لایه های جنینی ، سه جنبه ی شخصیتی با عنوان های ؛ اکتومورف ، مزومورف ، اندومورف در افراد مشخص کرد.شخصیت های اصلی شاهنامه که بالغ بر 57 شخصیت را شامل می شود؛ هر کدام به گونه ای می توان در این طبقه بندی ها قرار داد ،بخش اصلی این پژوهش، به توصیف و تحلیل شخصیّت های درون شاهنامه مطابق با تیپ شناسی های اشاره شده می پردازد.در واقع در این تحقیق شخصیت های شاهنامه به عنوان الگوهای ایرانی برای نظریه های «کرچمر» و «شلدون»معرفی می شوند به نظر می رسد که نظریات اشاره شده فقط متعلق به سده ی بیستم میلادی نیست و حتی در قرن های دور هم کارایی و کاربرد داشته اند. ماحصل تحقیق نشان می دهد فروسی درشاهنامه، تیپ های متعدد شخصیت های داستان هایش به نوعی تطابق بین رفتار و تیپ فیزیولوژیک معتقد است و نتایج نشان داد که شخصیت داستانی شاهنامه بین رفتار و تیپ ظاهریش سنخیتی به تمام معنا هست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Reviewing the characters of Shahnameh Based on Kerchmer's and Sheldon's psychological views."

نویسندگان [English]

  • reza ashrafzade 1
  • zahra safari jendabe 2
1 Faculty Member of Islamic Azad University, Mashhad Branch
2 PhD student of Persian language and literature, Islamic Azad University, Mashhad Branch
چکیده [English]

Ernest Kerchemer »German psychiatrist According to physical measurements, Like shoulder width, slimming or obesity, people are divided into three types: Pyknic, asthenic, and athletic. After that, William Shledon, an American scientist, uses statistical methods And with regard to the further growth of each of the embryonic layers, they identified three aspects of personality in individuals. The main characters of the Shahnameh are 57 character. Each one can be categorized as such. The main part of this research is to describe and analyze characters within the Shahnameh in accordance with the typologies mentioned. In fact, in this research, the characters of Shahnameh are introduced as Iranian models for the theories of "Karcherm" and "Sheldon". It seems that the aforementioned theories do not belong to the twentieth century, and they have been effective even for centuries. Ferdowsi seems to believe in a variety of stylistic characters in Shahnameh that he has a kind of fit between the behavior and the physiological type. And in this article we will find that the storytelling character of Shahnameh is in its entirety between its appearance and its type.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kerchmar
  • Sheldon
  • Shahnameh
  • character
  • Typology
CAPTCHA Image