کلیدواژه‌ها = خواجوی کرمانی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ سبک‌ شناختی غزلی از خواجوی کرمانی با غزلی از حافظ شیرازی

دوره 8، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 173-189

10.22091/jls.2019.3992.1173

پدرام میرزایی؛ فریده ستار زاده