کلیدواژه‌ها = صورت و محتوا
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی سبک‌‌شناسانه به عناوین اشعار طاهره صفّارزاده

دوره 8، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 71-95

10.22091/jls.2019.2382.1116

زهرا بشیری؛ حسن قمی