کلیدواژه‌ها = سبک شناسی
تعداد مقالات: 3
1. مقایسۀ سبک‌ شناختی غزلی از خواجوی کرمانی با غزلی از حافظ شیرازی

دوره 8، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 173-189

10.22091/jls.2019.3992.1173

پدرام میرزایی؛ فریده ستار زاده


2. تحلیل سبک شناسی رباعیات مهستی گنجوی

دوره 6، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 241-268

10.22091/jls.2017.1536.1071

محمدرضا نجاریان


3. نقد و بررسی سبک زبانی غزلیات نشاط اصفهانی

دوره 5، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 31-63

10.22091/jls.2017.728

امین رحیمی؛ امین رضایی