نویسنده = لیلا آقایانی چاوشی
تعداد مقالات: 1
1. جستاری در شگرد طنز و انواع آن در مقالات شمس

دوره 7، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 9-28

10.22091/jls.2018.1411.1064

لیلا آقایانی چاوشی