نویسنده = محمود بشیری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ویژگی کودکی شخصیت های اسطوره ای شاهنامه

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1390، صفحه 7-34

10.22091/jls.2011.431

محمود بشیری؛ علی چراغی


2. تأملی در خصوص شعر و نقد آن

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 7-25

10.22091/jls.2007.382

محمود بشیری


3. راز ماندگاری عید نوروز در دوره ایران اسلامی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 23-33

10.22091/jls.2006.377

محمود بشیری