نمایه نویسندگان

آ

 • آقا بابایی، سمیه فصل و وصل از منظر علم معانی و دستور زبان فارسی [دوره 5، شماره 7، 1394، صفحه 7-38]

ا

ب

 • باقی، مریم بررسی و تحلیل کارکردهای بلاغی نثر خطابی در فیه ما فیه [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 9-29]
 • بهمنی مطلق، یدالله نگاهی به هنجارگریزی در شعر نیما [دوره 5، شماره 7، 1394، صفحه 101-124]

پ

ر

 • رحیمی، امین نقد و بررسی سبک زبانی غزلیات نشاط اصفهانی [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 31-63]
 • رضایی، امین نقد و بررسی سبک زبانی غزلیات نشاط اصفهانی [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 31-63]
 • رمضان خانی، مجید بررسی عناصر داستان «زال و رودابه» در شاهنامه از منظر شکل شناسی (مورفولوژی) [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 165-191]

س

 • سلطانی، فاطمه هنجارگریزی معنایی در داستان های بیژن نجدی [دوره 5، شماره 7، 1394، صفحه 125-146]
 • سیوندی، مریم نگاهی به هنجارگریزی در شعر نیما [دوره 5، شماره 7، 1394، صفحه 101-124]

ص

 • صارمی، زهره تحلیل تصاویر مستقل در شعر احمد شاملو [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 65-100]
 • صفری، جهانگیر بررسی نماد در دیوان ناصرخسرو [دوره 5، شماره 7، 1394، صفحه 147-180]
 • صیادانی، علی جنبه‌های مثبت و منفی رنگ سیاه در شعر عنترة بن شداد [دوره 5، شماره 7، 1394، صفحه 253-276]

ط

 • طایفی، شیرزاد بررسی ایجاز در زبان طرح [دوره 5، شماره 7، 1394، صفحه 77-100]
 • طهماسبی، فرهاد تحلیل تصاویر مستقل در شعر احمد شاملو [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 65-100]

ظ

ع

 • عابدینی، فاطمه ساختار زبانی سبک خراسانی در قصاید سروش اصفهانی [دوره 5، شماره 7، 1394، صفحه 39-76]
 • عسگر نژاد، منیر هنر ادبی و ادبیات هنری [دوره 5، شماره 7، 1394، صفحه 213-232]
 • عسگر نژاد، منیر تأثیر سبک خراسانی بر نگارگری ایرانی [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 101-116]

غ

 • غیبی، مژده تجلی سه نمود حیوانی آناهیتا در افسانه های عامیانه‌ ایرانی [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 117-142]

ق

ک

گ

م

 • محمدی خواه، سپیده بررسی ایجاز در زبان طرح [دوره 5، شماره 7، 1394، صفحه 77-100]
 • مقدم متقی، امیر جنبه‌های مثبت و منفی رنگ سیاه در شعر عنترة بن شداد [دوره 5، شماره 7، 1394، صفحه 253-276]
 • میرهاشمی، طاهره هنجارگریزی معنایی در داستان های بیژن نجدی [دوره 5، شماره 7، 1394، صفحه 125-146]

ن

 • نجاریان، محمدرضا ساختار زبانی سبک خراسانی در قصاید سروش اصفهانی [دوره 5، شماره 7، 1394، صفحه 39-76]
 • نجفی عرب، ملاحت نقد و تحلیل رمان «چراغ ها را من خاموش می کنم» از منظر زبان و جنسیت [دوره 5، شماره 7، 1394، صفحه 181-212]

و

 • واعظ، بتول نقد اسطوره شناختی «گنبد سیاه» هفت پیکر نظامی [دوره 5، شماره 7، 1394، صفحه 233-252]
 • وفایی، عباسعلی فصل و وصل از منظر علم معانی و دستور زبان فارسی [دوره 5، شماره 7، 1394، صفحه 7-38]
 • ویسی، الخاص تجلی سه نمود حیوانی آناهیتا در افسانه های عامیانه‌ ایرانی [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 117-142]

ه

 • هاشمیان، لیلا بررسی عناصر داستان «زال و رودابه» در شاهنامه از منظر شکل شناسی (مورفولوژی) [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 165-191]

ی

 • یوسفی، محمدرضا بازتاب زبان هنری نهج البلاغه در ترجمۀ سید جعفر شهیدی [دوره 5، شماره 8، 1394، صفحه 193-217]