نمایه نویسندگان

ا

 • اسدیان، مریم الفاظ و تعبیرات عامیانه در غزلیات شهریار [دوره 2، شماره 3، 1386، صفحه 113-144]
 • اکبری بیرق، حسن الفاظ و تعبیرات عامیانه در غزلیات شهریار [دوره 2، شماره 3، 1386، صفحه 113-144]
 • انصاری، محمد باقر بررسی روایی و ساختاری داستان سیاوش [دوره 2، شماره 4، 1386، صفحه 85-103]

پ

ذ

 • ذوالفقاری، حسن خورشید و مهپاره ، سروده حکیم میرزا محمد سعید طبیب قمی (بررسی و تحلیل بن مایه های داستانی، به همراه گزارش) [دوره 2، شماره 4، 1386، صفحه 7-32]

ر

 • رستمی، فرشته بازخوانی تاریخ بیهقی در تاریخی گرایی نوین [دوره 2، شماره 4، 1386، صفحه 129-150]

س

 • سمیع، غلامرضا لرد بایرون و سرزمین ایران [دوره 2، شماره 3، 1386، صفحه 179-195]
 • سیدان، مریم نقدی روان شناختی بر شازده احتجاب گلشیری [دوره 2، شماره 3، 1386، صفحه 57-76]

ش

ق

ک

 • کاردگر، یحیی نگاهی به طبقه بندی صنایع بدیعی همراه با نقد و تحلیل صنایع لفظی [دوره 2، شماره 3، 1386، صفحه 145-177]
 • کوشش، رحیم زبان شعر نیما [دوره 2، شماره 3، 1386، صفحه 77-111]

گ

 • گرجی، مصطفی چهره واقعی مولانا در گفت و گوهای مکاتبه ای [دوره 2، شماره 4، 1386، صفحه 33-52]
 • گیتو، روزبه لرد بایرون و سرزمین ایران [دوره 2، شماره 3، 1386، صفحه 179-195]

م

 • مشرف، مریم سیرالعباد سنایی غزنوی و کمدی الهی دانته [دوره 2، شماره 3، 1386، صفحه 23-55]
 • مولایی نیا، عزت الله اسلوب اعتراض در بلاغت قرآن کریم [دوره 2، شماره 4، 1386، صفحه 65-83]

ن