1. بررسی عناصر غمِ غربت در شعر ایلیا ابوماضی

محمود رضا توکلی؛ محسن قربانی حسنارودی

دوره 8، شماره 13 ، شهریور 1397، ، صفحه 9-31

http://dx.doi.org/10.22091/jls.2018.1299.1054

چکیده
  نوستالژی یا غم غربت  Nostalgia عبارت است از حس دلتنگی انسان ­ها نسبت به وطن و گذشته و حسرت خوردن بر شرایط پیشین که در حال حاضرِ شاعر، حالتی آرمانی به خود گرفته. روانشناسان، نوستالژی را یک حالت هیجانی ـ انگیزشی پیچیده می ‌دانند که گاهی در غمگینی و تمایل بازگشت به وطن و گاهی در درماندگی ناشی از تفکّر در مورد آن (وطن یا منزل) نمود می ‌یابد. ...  بیشتر