1. بررسی عناصر داستان «زال و رودابه» در شاهنامه از منظر شکل شناسی (مورفولوژی)

لیلا هاشمیان؛ مجید رمضان خانی

دوره 5، شماره 8 ، مهر 1394، ، صفحه 165-191

http://dx.doi.org/10.22091/jls.2016.733

چکیده
  در بین آثار گوناگون حماسی ایران و جهان، بدون شک شاهنامـة‌ فردوسی، یکی از بزرگترین و اثرگذارترین آثار است. شاهنامه در عین حماسی بودن، هم داستان­های عاشقانه دارد و هم داستان­های تاریخی. یکی از داستان­های زیبای شاهنامه که رنگ و بوی عاشقانه نیز دارد، ماجرای "زال و رودابه" است. در شکل­شناسی داستان "زال و رودابه" که هدف اصلی این مقاله ...  بیشتر