کلیدواژه‌ها = شعر
تعامل و تقابل شعر حافظ شیرازی با ساختار سیاسی قدرت

دوره 10، شماره 17، شهریور 1399، صفحه 199-224

10.22091/jls.2020.5366.1223

محمد کشاورز بیضایی؛ رضا معینی رودبالی؛ امیر آهنگران؛ فرود کشاورز بیضایی


بررسی موسیقی شعر قصاید بدرالدین چاچی

دوره 8، شماره 13، شهریور 1397، صفحه 141-161

10.22091/jls.2018.1360.1059

مهتاب افشاری؛ لیلا هاشمیان


زبان شعر نیما

دوره 2، شماره 3، فروردین 1386، صفحه 77-111

10.22091/jls.2007.393

رحیم کوشش