تحلیل محتوای داستان‌های دفاع مقدس منتشر شده برای کودکان و نوجوانان بین سال‌های 1394-1375

مهدی محمدی؛ لیلا حسینی

دوره 10، شماره 17 ، شهریور 1399، ، صفحه 249-268

https://doi.org/10.22091/jls.2020.5785.1246

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی کتاب‌های داستانی دفاع مقدس منتشر شده برای کودکان و نوجوانان بین سال‌های 1375 تا 1394 است که با استفاده از روش تحلیل محتوا صورت گرفته‌است. جامعه پژوهش را تعداد 97 عنوان کتاب داستانی منتشر شده در حوزه دفاع مقدس تشکیل می‌دهند که با استفاده از اطلاعات موجود در وب‌سایت خانه کتاب ایران انتخاب و با پر کردن چک لیست برای ...  بیشتر

بررسی و تحلیل موضوعات و مفاهیم دینی کتاب‌‌های شعر کودکان و نوجوانان در بین سال‌‌های 1390 الی 1393

مهدی محمدی؛ ایمان مطهری‌نیا

دوره 9، شماره 15 ، خرداد 1398، ، صفحه 231-258

https://doi.org/10.22091/jls.2019.3707.1161

چکیده
  در ادبیات کودک و نوجوان به‌ویژه در سال‌های اخیر، موضوعات مذهبی حضور پررنگ و چشمگیری داشته و شاعران و نویسندگان، اقبال زیادی به نگارش داستان و سرودن شعر با مضامین دینی نشان داده‌اند. ادبیات کودک و نوجوان مخصوصاً به زبان شعر ‌که جنبه‌‌ تأثیرگذاری‌‌اش به دلیل آهنگ و قافیه آن و نیز کوتاه بودنش نسبت به داستان، متجلّی‌تر است‌، رسانه‌ای ...  بیشتر