نویسنده = موسی پرنیان
بحران یا انقلاب؟ واکاوی تحوّل انقلابی در شعر نیما بر اساس نظریۀ «پیشرفت علم» تامس کوهن

دوره 10، شماره 17، شهریور 1399، صفحه 9-42

10.22091/jls.2020.4931.1211

موسی پرنیان؛ وحید سجادی فر؛ بیان عبدی؛ مژگان عزیزی


نکته‌‌ای نویافته و صفتی شاعرانه در تاریخ جهانگشا

دوره 9، شماره 16، اسفند 1398، صفحه 259-279

10.22091/jls.2020.4945.1212

سهیل فتاحی؛ موسی پرنیان؛ غلامرضا سالمیان؛ قدرت الله علیرضایی