نویسنده = ������������ ��������������
بازتاب زبان هنری نهج البلاغه در ترجمۀ سید جعفر شهیدی

دوره 5، شماره 8، مهر 1394، صفحه 193-217

10.22091/jls.2016.734

محمدرضا یوسفی؛ رقیه ابراهیمی شهرآباد