نویسنده = ������������������� ��������
نقد و بررسی کنش‌های گفتاری جملات پرسشی در قصاید سلمان ساوجی

دوره 11، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 317-348

10.22091/jls.2022.8201.1399

سمیرا تیموری؛ میرجلال‌الدّین کزازی؛ خلیل بیگ‌زاده