نویسنده = �������������� ��������
مرگ شخصیّت در رمان نو «شازده احتجاب» گلشیری

دوره 9، شماره 15، خرداد 1398، صفحه 9-40

10.22091/jls.2019.2649.1125

مریم افرافر؛ ابراهیم محمدی


رمان نو

دوره 7، شماره 11، شهریور 1396، صفحه 157-185

10.22091/jls.2018.849.1016

ابراهیم محمدی؛ مریم افرافر