نویسنده = ������������ ��������
ریخت‌شناسی فابل‌های مرزبان‌نامه

دوره 6، شماره 10، مهر 1395، صفحه 133-154

10.22091/jls.2017.1341.1058

حسین صادقی؛ سیّد‌احمد پارسا؛ یوسف طاهری


بررسی انواع استعاره در غزلیات حافظ شیرازی بر مبنای زبانشناسی شناختی

دوره 6، شماره 9، خرداد 1395، صفحه 163-185

10.22091/jls.2017.734.1010

محمود عباسی؛ حسین صادقی؛ جواد شیروانی