نویسنده = ������������������ ����������
حافظ و نقد اجتماعی

دوره 7، شماره 11، شهریور 1396، صفحه 187-212

10.22091/jls.2018.1188.1043

محمود مهرآوران؛ مهدی قاسمی