نویسنده = ���������� �������������� ����������
پندها و نکته های حِکَمی در اشعار ابوالحسن تهامی

دوره 2، شماره 3، فروردین 1386، صفحه 197-212

10.22091/jls.2007.399

مصطفی شیروی خوزانی


سید حِمیَری و جلوه های آیات قرآن در اشعارش

دوره 1، شماره 1، خرداد 1385، صفحه 35-47

10.22091/jls.2006.378

مصطفی شیروی خوزانی