نویسنده = ���������������� ��������������
تقابل‌های دوگانه و معنایی در ساختار بلاغی و نحوی کلام سعدی

دوره 12، شماره 21، مهر 1401، صفحه 327-351

10.22091/jls.2023.8685.1443

سکینه یگانه؛ محمدعلی خالدیان؛ کبری نودهی