نویسنده = ������������ ����������������
تشبیهات ابهام آفرین در غزل‌های اسیر شهرستانی

دوره 12، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 99-117

10.22091/jls.2022.8355.1410

محمدامیر مشهدی؛ حسین اتحادی؛ محمدرضا مشهدی