نویسنده = ���������� ���������������� ������ ��������
پژوهش در بهره‌‌گیری مولوی از کارایی پسوند در ایجاد مبالغه

دوره 12، شماره 21، مهر 1401، صفحه 83-113

10.22091/jls.2022.8335.1406

سید ناصر جابری اردکانی؛ مجاهد غلامی