تعداد مقالات: 137
2. تأملی در خصوص شعر و نقد آن

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 7-25

10.22091/jls.2007.382

محمود بشیری


3. انواع ادبی در شعر فارسی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1386، صفحه 7-22

10.22091/jls.2007.389

تقی پور نامداریان


6. بررسی ویژگی کودکی شخصیت های اسطوره ای شاهنامه

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1390، صفحه 7-34

10.22091/jls.2011.431

محمود بشیری؛ علی چراغی


7. فصل و وصل از منظر علم معانی و دستور زبان فارسی

دوره 5، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-38

10.22091/jls.2015.473

عباسعلی وفایی؛ سمیه آقا بابایی


9. رمان روان‌شناختی و آثار سپیده شاملو

دوره 6، شماره 10، پاییز و زمستان 1395، صفحه 9-34

10.22091/jls.2017.995.1027

نرگس اسکویی؛ تهمینه شجاعت زاده


10. سبک‌شناسی طنز حافظ

دوره 6، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-27

10.22091/jls.2016.986

خدابخش اسداللهی؛ اعظم لطفی


11. جستاری در شگرد طنز و انواع آن در مقالات شمس

دوره 7، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 9-28

10.22091/jls.2018.1411.1064

لیلا آقایانی چاوشی


12. بررسی چند حکایت‌‌ از گلستان بر اساس نظریۀ زمانی ژنت

دوره 7، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 9-38

10.22091/jls.2018.2560.1121

خدابخش اسداللهی؛ فرناز شاه محمدی


13. بررسی عناصر غمِ غربت در شعر ایلیا ابوماضی

دوره 8، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-31

10.22091/jls.2018.1299.1054

محمود رضا توکلی؛ محسن قربانی حسنارودی


15. مرگ شخصیّت در رمان نو «شازده احتجاب» گلشیری

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-40

10.22091/jls.2019.2649.1125

مریم افرافر؛ ابراهیم محمدی


16. راز ماندگاری عید نوروز در دوره ایران اسلامی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 23-33

10.22091/jls.2006.377

محمود بشیری


17. رویکردهای عمده نقد رمان در فاصله ی سالهای 1368 تا 1382

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 27-48

10.22091/jls.2007.383

حسین علی قبادی؛ زهرا لرستانی


18. سیرالعباد سنایی غزنوی و کمدی الهی دانته

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1386، صفحه 23-55

10.22091/jls.2007.390

مریم مشرف


19. چهره واقعی مولانا در گفت و گوهای مکاتبه ای

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1386، صفحه 33-52

10.22091/jls.2007.402

مصطفی گرجی؛ سید علی قاسم زاده


20. بررسی مفاهیم اخلاقی در دیوان صائب تبریزی

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1389، صفحه 27-74

10.22091/jls.2011.415

حمید جعفری قریه علی؛ مریم جعفر زاده


21. کاربردهای بلاغی ویژه در غزلیات جهان ملک خاتون

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1390، صفحه 35-54

10.22091/jls.2011.432

علی اکبر عطرفی؛ سارا پاشا


22. ساختار زبانی سبک خراسانی در قصاید سروش اصفهانی

دوره 5، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 39-76

10.22091/jls.2015.474

محمدرضا نجاریان؛ فاطمه عابدینی


23. نقد و بررسی سبک زبانی غزلیات نشاط اصفهانی

دوره 5، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 31-63

10.22091/jls.2017.728

امین رحیمی؛ امین رضایی


24. بررسی تطبیقی و نقد آراء دستورنویسان درباره عناصر ساختمانی گروه اسمی در زبان فارسی

دوره 6، شماره 10، پاییز و زمستان 1395، صفحه 35-57

10.22091/jls.2016.909

محمد تارویردی نسب؛ منیره پویای ایرانی؛ اسدالله واحد


25. نقد و تحلیل مجموعه‌‌ سروده‌‌های محمّد زُهری با تأکید بر محتوا و درون‌‌مایه

دوره 6، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 29-53

10.22091/jls.2016.987

عباس حسن‌‌پور؛ علیرضا قاسمی؛ ابراهیم فلاح