کلیدواژه‌ها = جنبه منفی و مثبت
تعداد مقالات: 1
1. جنبه‌های مثبت و منفی رنگ سیاه در شعر عنترة بن شداد

دوره 5، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 253-276

10.22091/jls.2015.482

علی صیادانی؛ امیر مقدم متقی