نویسنده = محمد رضا نجاریان
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل سبک شناسی رباعیات مهستی گنجوی

دوره 6، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 241-268

10.22091/jls.2017.1536.1071

محمدرضا نجاریان


2. ساختار زبانی سبک خراسانی در قصاید سروش اصفهانی

دوره 5، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 39-76

10.22091/jls.2015.474

محمدرضا نجاریان؛ فاطمه عابدینی


3. صبر و بی صبری مولانا

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1386، صفحه 105-127

10.22091/jls.2007.408

محمد رضا نجاریان